SM-Sør

SM-Sør

Festreglement

FestreglerPosted by Styret 30 Mar, 2013 18:15

Festreglement (Fester, turer, sommerfest, lukkede arrangementer). Alle har et ansvar for at festreglene følges.

1. Rydding, vasking og annet fellesarbeid

Alle deltagere på SM-Sør sine fester er personlig ansvarlig for det felles arbeidet. Med dette menes rydding og vasking både under og etter festen, samt matlaging og andre felles arbeidsoppgaver. Å delegere bort jobben til andre betyr ikke at du slipper unna selv, alle forventes å bidra personlig. Brudd på denne reglen kan bety at du ikke får delta ved senere fester.

2. Diskresjon

Vis diskresjon, bruk fornavn / nick. Det er lov til å la være å svare på uønskede spørsmål, og det skal vises respekt for personer som ikke ønsker å fortelle alt. Det som skjer på fester skal ikke diskuteres med personer som ikke var tilstede på det aktuelle arrangementet. Dette gjelder også andre medlemmer av foreningen som ikke var til stede.

3. Rus/rusmidler

Alkohol er tillatt, men fyll aksepteres ikke. Spesielt er det det viktig at du viser måtehold med alkohol dersom du skal utøve noen form for BDSM-aktivitet. Andre former for rus aksepteres ikke.

4. Fotografering

Det er ikke lov til å fotografere uten spesiell tillatelse. All fotografering skal avtales på forhånd mellom ansvarsperson/styret, fotograf og personene som fotograferes. Bilder tatt under SM-Sør sine arrangementer skal ikke brukes kommersielt uten at det er inngått skriftlig kontrakt mellom fotograf og modell, samt innhentet godkjenning av styre.

5. Alder

På SM-Sør sine fester gjelder 18 års aldersgrense.

6. Ansvarsperson

Før festen begynner, annonseres det en ansvarsperson (to ansvarspersoner på sommerfesten). Opplever du et brudd på festreglene kan ansvarspersonen kontaktes. Ansvarspersonen har myndighet til å gripe inn i situasjonen. Ansvarspersonen har selvsagt taushetsplikt og alle kan være anonyme.

7. Lek

Det er ikke lov å bruke andres utstyr med mindre man får tillatelse til det. Utstyr og annet som brukes skal ryddes på plass og rengjøres.

8. Kodeord

Om du skal leke med noen, oppfordrer vi til å bruke kodeord.

Rødt = Stopp all aktivitet

Rosa = Jeg må si noe! Sjekk om jeg har det bra.

Andre i lokalet er pliktig til å gripe inn dersom man oppdager at bruk av kodeord ikke blir respektert.

9. Åpne og lukkede rom

Det er greit å gå inn i et rom som er åpent og observere leken som foregår, men pkt 2 gjelder selvsagt her også. Et lukket rom betyr at de ikke ønsker å bli forstyrret. Dersom rommet brukes i svært lang tid, er det mulighet for å gi beskjed til ansvarspersonen som kan banke på og gi beskjed om at andre også ønsker å bruke rommet.

10. Høflighet og respekt

Om du svært gjerne vil delta i lek med andre, vær høflig. Godta et nei og ikke mas. Vis respekt for de aktiviteter som foregår i lokalet. Ikke bland deg inn uten at du er invitert. Vær varsom med kommentarer på pågående lek, siden ikke alle setter pris på det.

11. Konsekvenser.

Hvis ovennevnte punkter ikke blir fulgt vil vedkommende få muntlige advarsler. Hvis disse ikke følges, eller overtredelsene er veldig grove vil vedkommende bli bortvist fra festlokalet med øyeblikkelig virkning. Eventuell utestengelse fra foreningen avgjøres av styret i etterkant.

  • Comments(0)//blogg.sm-sor.no/#post34